स्टेशन अनुसार खोज्नको लागी

नम्बर

जापानीभाषाको क्षमताबाट खोजि गर्नको लागि

कामको किसिमबाट खोज्नको लागि

आरुबाइतोको लिस्टहरु

N001082 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001082
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
保土ヶ谷(Hodogaya)駅、バス20分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001114 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001114
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
船堀(Funabori)駅、バス10分+徒歩21分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
8:00~17:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001146 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001146
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
岩槻(Iwatsuki)駅、徒歩12分
Working time
7:00~15:30 (Week4days)
8:45~17:15
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001178 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001178
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
西調布(West Chofu)駅、徒歩12分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
8:30~17:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001210 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001210
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
秦野(Hatano)駅、徒歩9分
Working time
8:30~17:30 (Week4days)
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001242 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001242
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
春日部(Kasukabe)駅、バス24分
Working time
9:00~18:00 (Week4days)
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001029 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001029
Salary
¥ 1,150
※Training、 ¥ 1,150
Station
小作(Peasants)駅、徒歩5分
Working time
7:00~16:00 (Week3days)
11:00~20:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001061 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001061
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
越谷(Koshigaya)駅、15分
Working time
7:30~16:30 (Week4days)
8:30~17:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001093 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001093
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
武蔵中原(Musashinakahara)駅、バス15分
Working time
8:00~17:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001125 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001125
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
竹ノ塚(Takenotsuka)駅、徒歩12分
Working time
7:30~16:30 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001157 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001157
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
朝霞台(Asakadai)駅、徒歩5分
Working time
8:00~17:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001189 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001189
Salary
¥ 1,160
※Training、 ¥ 1,160
Station
新逗子(Shin Zushi)駅、徒歩21分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK
1 2 3 23