स्टेशन अनुसार खोज्नको लागी

नम्बर

जापानीभाषाको क्षमताबाट खोजि गर्नको लागि

कामको किसिमबाट खोज्नको लागि

आरुबाइतोको लिस्टहरु

N001133 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001133
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
武蔵境(Musashisakai)駅、バス21分
Working time
8:30~17:30 (Week4days)
9:30~18:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001165 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001165
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
京成稲毛(Keiseiinage)駅、徒歩15分
Working time
7:00~16:00 (Week3days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001197 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001197
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
西新井(Nishiarai)駅、徒歩15分
Working time
7:30~16:00 (Week4days)
8:30~17:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001229 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

कार्य कोड
N001229
Salary
¥ 1,250
※Training、 ¥ 1,250
Station
亀有(Kameari)駅、徒歩13分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
9:30~18:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

F001023 - Otemachi Station, fish tavern, hourly wage 1050 yen

कार्य कोड
F001023
Salary
¥ 1,150
※Training100時間、 ¥ 1,000
※22:00以降は25%UP
Station
大手町(Otemachi)駅、徒歩3分
神田(Kanda)駅、徒歩12分
Working time
17:00~24:00
※Weekdays only
※土曜と日曜は定休
Japanese level
N5
※ホールN3、キッチンN4
1 22 23