ဆက္တိုက္ရွာေဖြျခင္း

နံပါတ္

ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းျဖင့္ရွာေဖြျခင္း

မိမိ၏အတတ္ပညာျဖင့္ရွာေဖြျခင္း

Job list

N001090 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001090
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
秦野(Hatano)駅、徒歩13分
Working time
7:30~16:30 (Week4days)
9:45~18:45
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001122 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001122
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
九品仏(Kuhonbutsu)駅、徒歩8分
Working time
7:30~15:30 (Week4days)
9:00~17:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001154 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001154
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
鳩ヶ谷(Hatogaya)駅、バス25分
Working time
6:30~15:00 (Week3days)
8:50~17:20
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001186 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001186
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
錦糸町(Kinshicho)駅、徒歩10分
Working time
7:15~16:15 (Week4days)
12:30~21:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001218 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001218
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
鴨居(Lintel)駅、徒歩11分
Working time
8:30~17:30 (Week4days)
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001250 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001250
Salary
¥ 1,300
※Training、 ¥ 1,300
Station
大岡山(Ookayama)駅、0分駅内
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001005 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001005
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
大泉学園(Oizumigakuen)駅、徒歩10分
Working time
6:50~15:50 (Week2days/8hours~ )
12:50~21:50
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001037 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001037
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
梅島(Umejima)駅、徒歩15分
Working time
7:30~16:00 (Week3days)
8:00~16:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001069 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001069
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
北朝霞(Kitaasaka)駅、徒歩20分
Working time
7:00~16:00 (Week4days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001101 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001101
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
新習志野(Shin'narashino)駅、徒歩10分
Working time
6:30~14:30 (Week3days)
12:00~21:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001133 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001133
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
武蔵境(Musashisakai)駅、バス21分
Working time
8:30~17:30 (Week4days)
9:30~18:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001165 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001165
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
京成稲毛(Keiseiinage)駅、徒歩15分
Working time
7:00~16:00 (Week3days)
9:00~18:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK
1 2 3 23