ဆက္တိုက္ရွာေဖြျခင္း

နံပါတ္

ဂ်ပန္စာအရည္အခ်င္းျဖင့္ရွာေဖြျခင္း

မိမိ၏အတတ္ပညာျဖင့္ရွာေဖြျခင္း

Job list

N001147 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001147
Salary
¥ 1,200
※Training、 ¥ 1,200
Station
蒲生(Gamo)駅、徒歩15分
Working time
7:30~15:30 (Week4days)
9:00~17:00
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001179 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001179
Salary
¥ 1,300
※Training、 ¥ 1,300
Station
狛江(Komae)駅、バス15分
Working time
7:30~16:00 (Week4days)
9:00~17:30
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001211 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001211
Salary
¥ 1,100
※Training、 ¥ 1,100
Station
海老名(Ebina)駅、バス25分
Working time
8:30~17:30 (Week4days)
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

N001243 - Long-term care facility of the part-time job! Hourly wage 1100 yen (7:00 to 20:30)

နံပါတ္
N001243
Salary
¥ 1,150
※Training、 ¥ 1,150
Station
新越谷(Shinkoshigaya)駅、バス10分+徒歩10分
Working time
9:00~17:45 (Week4days)
※Nothing special
Japanese level
N4
※よみかきが出来ればOK

F001023 - Otemachi Station, fish tavern, hourly wage 1050 yen

နံပါတ္
F001023
Salary
¥ 1,150
※Training100時間、 ¥ 1,000
※22:00以降は25%UP
Station
大手町(Otemachi)駅、徒歩3分
神田(Kanda)駅、徒歩12分
Working time
17:00~24:00
※Weekdays only
※土曜と日曜は定休
Japanese level
N5
※ホールN3、キッチンN4
1 22 23